İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

EM-KA LTD. ŞTİ., teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine önem veren, müşteri gerekliliklerini ön planda tutan yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.

 

Bu amaçla bünyesinde, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük, müşterinin talep edebileceği diğer şartlar ve ISO 45001 standartlarına uygun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini oluşturacak, bu kanun ve hükümleri kendi bünyesinde uygulayacak, alt yüklenicilerine de uygulatacaktır. Sistemi sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirecektir.

 

Buna yönelik olarak:

 

·         İş kazası riskini azaltacak şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlayacak,

·         Alacağı ve geliştireceği tedbirlerle çalışanlarının ve ilgili tarafların yararlanmasını ve sağlığının bozulmasını engelleyecek,

·         Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler yapacak,

·         Bütün bunları sağlamaya yönelik çalışanların ve temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,

·         İlgili tarafların (çalışanlar, halk, kamu, alt yükleniciler vs.) bu politikaya kolay erişimini

taahhüt eder.

 

Turkish English العربية
×